หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์

การเรียนรู้พบว่าเกือบจะครึ่งเดียวของ e-scooters ที่ใช้ด้วยกันถูกขี่อย่างไม่ถูกกฎหมาย

การค้นคว้าได้เจาะจงถึงสิ่งที่จำเป็นเพื …

ระบบ LIDAR ของ Airborne ทรงตัวเพื่อปรับปรุงความเที่ยงตรงของแบบจำลองความเคลื่อนไหวลักษณะของอากาศ

ในวารสาร Optical Society ปรั …